REANIBEX 100

 Du kan velge enten en hjertestarter som er halvautomatisk, eller en starter som er full automatisk